Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Πλατεία Ησαΐα

Προσθήκη λεζάντας
1949
1957

Στην πλατεία Ησαΐα το 1957

1951

Δεν υπάρχουν σχόλια: