Σελίδες

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Απ' το Κάστρο
Ο Άγιος Νικόλαος χωρίς τον τρούλο και τα σκαλοπάτια που οδηγούν σ' αυτόν

1949

1953

Δεν υπάρχουν σχόλια: