Σελίδες

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Ο Εμφύλιος στην πόλη της Άμφισσας


Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (3-4/11/1947)

"Το εσπέρας της παρ. Δευτέρας 3ης Ν/βρίου και ώραν 11:35 η Άμφισσα προσεβλήθη υπό ισχυρών δυνάμεων συμμοριτών υπερβαινουσών τους 1500 των Μπελή, Διαμαντή, Λοκρού, Πελοπίδα και Νικηφόρου, εξ όλων των σημείων της πόλεως με χωνιά, αλλαλαγμούς, απειλάς και ύβρεις και περί τας 100 Κολοβατιανές συμμορίτισσες φορτωμένες πυρομαχικά.

Ο ηρωϊκός μας Στρατός, Χωροφυλακή, τα Μ.Α.Υ. και το συγκρότημα του ηρωϊκού Ν. Κεφαλά και όλοι οι πολίτες αντέστησαν ερωμένως. Τα φυλάκια Γατσοπνίχτη και Αγίων Αναργύρων πιεσθέντα υπό όγκου συμμοριτών και συμμοριτισσών και υποχωρήσαντα συνεπτύχθησαν, επενεγκόντα τρομεράς απωλείας εις τον εχθρόν.

 Οι συμμορίται εισέδυσαν εκ δύο μόνον σημείων εντός της πόλεως αλλά το πυρ των πολυβολείων τους ανέτρεψεν. Στρατός, Χωροφυλακή Μ.Α.Υ και όλοι οι πολίται επετίθεντο εναντίων των ηρωϊκώτατα, μέχρι της 4 απογευματινής της επομένης ημέρας 4/11/47 ότε καταφθάσασα αεροπορία τους θέρισε κυριολεκτικώς κατά την φυγήν των. Οι δρόμοι της πόλεως και οι πέριξ λόφοι εγέμισαν νεκρών συμμοριτών.

 Το 237 χειρουργείον Εκστρατείας υπό τον Διοικ. Επίατρον κ. Κολλιτσίδαν Γεώργ. Με άνδρας αποφασιστικούς έκαμε άριστα τη δουλειά του. Πρόσκοποι, Οδηγοί, μαθηταί, επίσης Αξιέπαινοι είναι όλοι οι Αξιωματικοί και οπλίται του Εθ. Τάγματος υπό τον Αντι/χην κ. Σκουλάν Ηλίαν. Ο λοχαγός κ. Μούργελας Γρηγ. Και οι λόχοι του. Ο 8ος Λόχος ΛΟΚ υπό τον Λοχαγόν κ. Γεώργιον Ψύχαν και ο 71 ΛΟΚ υπό τον υπολοχ. {Δυσανάγνωστο Όνομα} συγκρότημα Μ.Α.Υ. υπό τον ηρωϊκόν κ. Νικ. Κεφαλάν, όστις και ετραυματίσθη. Επολέμησεν ανδρείως  το τμήμα 8ου ΛΟΚ υπό τους Ανθ/γους κ.κ. Νικ. Αρώνην και Σιόζιον Μιχ. Με απώλειαν 1 νεκρόν και 5 τραυματίας...".

Η φωτογραφία είναι απ' το βιβλίο "Συμμοριτοπόλεμος 1945-1949".


Άμφισσα 7 /11 / 1947. Αναμνηστική φωτογραφία Πολεμιστών ΜΑΥ της Άμφισσας , στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου , μετά τη μάχη στις 3 και 4 Νοέμβρη του 1947.  


Μετά την μάχη που κράτησε δύο μέρες , 3 και 4 Νοεμβρίου, στρατιώτες και πλήθος κόσμου. Αρχείο Χρήστου Ψιλογιάννη 
Δεν υπάρχουν σχόλια: