Σελίδες

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Πλήθος κόσμου


"Αι αρχαί και ο λαός της Αμφίσσης υποδέχθησαν μετά μεγάλου σεβασμού και ειλικρινούς χαράς τον νέον Ποιμενάρχην των, τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Ιωακείμ Αλεξόπουλον. Ο κλήρος, ο λαός, αι αρχαί μετά της φιλαρμονικής εξήλθον εις προϋπάντισίν του εις την είσοδον της
πόλεως, δικαστικού μεγάρου. Εις την Ιεράν Μητρόπολιν όπου εγένετο η ενθρόνισις, προσεφώνησαν τον Σεβασμιώτατον ο τέως τοποτηρητής Αρχιμανδρίτης κ. Αν. Μάνος, ο γυμνασιάρχης κ. Γιαννούτσος και ο αιδεσιμότατος ιερεύς κ. Βασίλειος. Αντεφώνησε δε καταλλήλως ο νέος Μητροπολίτης."
Η φωτογραφία είναι του Κ. Λαλά και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ τον Απρίλιο του 1931.
“Ο δυστυχών Ελαιοκτηματικός κόσμος της Παρνασσίδος και όλοι οι μετ’ αυτού συμπάσχοντες έμποροι, επαγγελματίαι, εργάται, εν συναγερμό ζητοίν αναστολήν των παλαιών φόρων,
μακροπρόθεσμα δάνεια, κατάργησιν της φορολογίας εις το ελαιοτριβείον. Καθ’ όλην την ημέραν του συλλαλητηρίου όλα τα καταστήματα έμειναν κλειστά.”
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο ΡΟΥΜΕΛΙΏΤΗΣ στις 8 Φεβρουαρίου το 1930.25-3-1929

Δεν υπάρχουν σχόλια: