Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Φανταστική απεικόνιση της Άμφισσας

1545 - Φανταστική απεικόνιση της Άμφισσας - GERBELIUS, Nicolas. Nicolai Gerbelij in descriptionem Graeciae Sophiani, Praefatio.

Δεν υπάρχουν σχόλια: