Σελίδες

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Εν έτει 1796Μαθητές και διδάσκοντες μπροστά στο σχολείο τους, που φέρει επιγραφή "Εγεννήθη εν Αμφίσση τον Σεπτέμβριον έτους 1796"

 

     Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στο παλαιό Γιάγτζειου Σχολείου που δεν υπάρχει πια. Κτίστηκε με δωρεά του Νικολάου Γιαγτζή (1786-1875). Σκοπός της δωρεάς ήταν η ανέγερση και λειτουργία σχολείου σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά πρότυπα της εποχής και η συντήρηση ως το διηνεκές. Αναφέρει στην διαθήκη του: « 1928 [..] εγκαθιστώ την κοινότητα Αμφίσσης κληρονόμον μου επί του ποσού ενός εκατομμυρίου δραχμών δια τους κάτωθι σκοπούς: Το μεγαλύτερον μέρος του άνω ποσού θα χρησιμεύσει δια την ανέγερσιν σχολικού κτηρίου προορισμένου δι’ εν πλήρες δημοτικόν σχολείον αρένων (ή μικτό) της πόλεως Αμφίσσης. Το κτήριον τούτο θα ανεγερθεί επί οικοπέδου παραχωρηθησομένου εντός διετίας το πολύ από της δημοσιεύσεως της παρούσης, δωρεάν υπό της Κοινότητος Αμφίσσης προς τον σκοπόν τούτον. Πρέπει όμως πάντως το παραχωρηθησόμενον οικόπεδον, [..] να είναι τοσαύτης εκτάσεως, ώστε να επαρκεί αύτη, όχι μόνο δια το κτήριον και την αυλήν αυτού αλλά και δια τον απαραίτητον σχολικόν κήπον. Το υπολειφθησόμενον (υπόλοιπο) του ενός εκατομμυρίου μετά την ανέγερσιν του κτηρίου ποσού, θα διατεθεί δια τον εφοδιασμόν του σχολείου τούτου, δια των απαραίτητων σχολικών επίπλων και οργάνων της διδασκαλίας. Το κτήριον θα ονομασθεί Δελμούζειον Δημοτικόν σχολείον».[...] «Εκτελεστάς της διαθήκης μου ορίζω τους εξαδέλφους μου Αλέξανδρον Π. Δελμούζον και Ιωάννην Γεωργ. Γιδόγιαννον. ….»

 


     Το Ελληνικό σχολείο (Σχολαρχείο) όπως αρχικά ονομαζόταν ολοκληρώθηκε το 1881, στεγαζόταν αρχικά το Ελληνικό σχολείο (Σχολαρχείο) και το Γυμνάσιο Άμφισσας έως το 1937. Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την περιοχή το καλοκαίρι του 1937 προκάλεσε φθορές στο κτήριο και το κατέστησε ακατάλληλο προς χρήση και κατεδαφιστέο. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε την επίταξή του από τους Γερμανούς κατακτητές, οι οποίοι στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το χρησιμοποίησαν μαζί με άλλα σχολικά κτήρια της πόλης για στρατωνισμό. Το 1954, το κτήριο του Γιάγτζειου Γυμνασίου κατεδαφίστηκε ως επικίνδυνο προς χρήση.

 

Περισσότερα για τη ζωή και το έργο του Νικόλαου Γιαγτζή μπορείτε να διαβάσετε: ΕΔΩ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: